Asend ja keskkond -

Asend –

Tartu linn asub Suur-Emajõe keskjooksul 38,96 km2 suurusel maa-alal. Raekoja platsil asuva Tartu linna teede nullpunkti tähise keskpunkti geodeetilised koordinaadid WGS84 süsteemis on 580 22’ 48,52682’’ põhjalaiust ja 260 43’ 20,87703’’ idapikkust, geodeetiline kõrgus on 57,236 m (mõõdistaja: Eesti Põllumajandusülikooli maamõõduinstituut). Jõgi jaotab linna suuremaks parem- (u 2/3 linnast) ja väiksemaks vasakkaldaosaks (Ülejõeks). Tartul on ühine piir nelja vallaga: põhjas Tartu, idas Luunja, lõunas Ülenurme ja läänes Tähtvere vallaga. Tartus on 17 linnaosa: 12 Emajõe paremal kaldal (Supilinna, Tähtvere, Veeriku, Maarjamõisa, Tammelinna, Ränilinna, Vaksali, Kesklinna, Karlova, Variku, Ropka, Ropka tööstuse) ja 5 vasakul kaldal (Raadi-Kruusamäe, Ülejõe, Jaamamõisa, Annelinna, Ihaste). Kaardil märgitud linnaosad on piiritletud järgmiselt:

Tähtvere (1)Näituse tn – Tartu-Tallinna raudtee – linna piir – Emajõgi – Tähtvere puhkepargi tagune ala – Tähtvere tn – Jakobi tn – Veski tn
Veeriku (2)Linna piir – Tartu-Tallinna raudtee – Näituse tn – L. Puusepa tn – Tervishoiu tn – N. Lunini tn – Ülase tn – Tulbi tn – Kullerkupu tn – Ravila tn – Viljandi mnt
Maarjamõisa (3)Linna piir – Viljandi mnt – Ravila tn – Kullerkupu tn – Tulbi tn – Ülase tn – N. Lunini tn – Tervishoiu tn – L. Puusepa tn – Riia tn – Ringtee tn
Tammelinna (4)Ringtee tn – Riia tn – L. Puusepa tn – Tervishoiu tn – Tartu-Valga raudtee
Ränilinna (5)Linna piir – Ringtee tn – Tartu-Valga raudtee
Vaksali (6)Näituse tn – Kastani tn – Riia tn – Filosoofi tn – Võru tn – sadama raudtee – Tartu-Valga raudtee – Tervishoiu tn – L. Puusepa tn
Kesklinna (7)Veski tn – Jakobi tn – Kroonuaia tn – Emajõgi – Aida tn – Kalevi tn – Pargi tn – Tähe tn – Väike-Tähe tn – Võru tn – Filosoofi tn – Riia tn – Kastani tn – Näituse tn
Karlova (8)Võru tn – Väike-Tähe tn – Tähe tn – Pargi tn – Kalevi tn – Aida tn – Emajõgi – sadama raudtee
Variku (9)Tartu-Valga raudtee – Tartu-Petseri raudtee – linna piir
Ropka (10)Tartu-Petseri raudtee – sadama raudtee – Turu tn – Ropka tee – Aardla tn – Tähe tn – Sirbi tn – Vasara tn – Sepa tn – Jalaka tn – Sepikoja tn – Võru tn
Ropka tööstuse (11)Linna piir – Võru tn – Sepikoja tn – Jalaka tn – Sepa tn – Vasara tn – Sirbi tn – Tähe tn – Aardla tn – Ropka tee – Turu tn – sadama raudtee – Emajõgi
Raadi-Kruusamäe (12)Pärna tn pikendus – Puiestee tn – linna piir – Narva mnt – linna piir
Supilinna (13)Tähtvere tn – Tähtvere puhkepargi tagune ala – Emajõgi – Kroonuaia tn
Ülejõe (14)Emajõgi – linna piir – Aruküla tee – Puiestee tn – Paju tn
Jaamamõisa (15)Pärna tn pikendus – Puiestee tn – Jaama tn – linna piir
Annelinna (16)Paju tn – Jaama tn – linna piir – Nõlvaku tn pikendus – Ihaste tee – Emajõgi
Ihaste (17)Ihaste tee – Nõlvaku tn pikendus – linna piir – Emajõgi

Linnaosad:

linnaosade-kaartjpg

Haljastus –

2014. aastal hooldas Tartu linn aastaringselt 338,6 hektarit parke ja haljasalasid ning 74 hektarit metsi. Vastavalt hoolduse intensiivsusele jagunevad haljastud neljaks hooldusklassiks. Kõige intensiivsema hooldusega on kesklinna esimese hooldusklassi haljastud ja avalikud mänguväljakud. Supelrandadega piirnevatel aladel tehti hooldustöid  kokku 12,9 hektaril.

Haljastute jagunemine hooldusintensiivsuse järgi

(Allikas: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond)

Haljastuste-jagunemine-hooldusintensiivsuse-järgi

Linna haljasaladel oli hoolduse all 700 m2 lillepeenraid (sh 280 m2 püsikutepeenraid) ja nendega kaasnevaid murupindasid 250 m2. Lilled kasvasid 66 vaasis või kastis, 42 akna- ja rõdukastis ning 110 amplis. Lilli isutati asukohast sõltuvalt peenardesse ja konteineritesse kolm vahetust: mais võõrasemad, juunis suvelilled ja mitmes peenras käharpetersell, septembris asendati suvelilled kanarbikega.

Suuremad raied tehti Mathieseni pargis ja Raadi dendropargis, kus võeti maha kuivanud, ohtlikud ja väärtuslikemate puude kasvu takistavad puud. Mitmetel alleedel tehti hoolduslõikust, sh Riia tänava kaitsealustele tammedele. 2014. aastal istutati linna avalikele aladele 77 puud ja 831 põõsast, sh Oru ja Savi tänava uued alleepuud, Mathieseni pargi puud ja põõsad ning põõsaste istutusalad Nõlvaku tn 9a kinnistul. Lisaks istutati idapoolse ringtee ehituse käigus Turu ja Lammi tänavate vahelises lõigus 239 puud ja 5770 põõsast.

Linnamajanduse osakonnale esitati 352 avaldust puude raieks. Nõusolek anti 1082 puu raieks.

2014. aastal said mitmed mänguväljakud uusi mänguvahendeid. Annelinna mänguväljakul ning Ravila 42 asuvate mänguvahendite juurde rajati nõutud turvaalad. Annelinna paigaldati statsionaarne betoonist lauatenniselaud „PonG“. Lisaks uute mänguvahendite paigaldamisele tehti ka suuremaid töid. Näiteks rajati Kaunase 58a krundile valgustatud spordiväljak, kuhu paigaldati välitreeningvahendid, ning rekonstrueeriti Variku Kooli ja Mõisavahe 27a asuvad väikelaste mänguväljakud.

Olulisemate töödena võib nimetada ka Senffi trepi, mõningate Toomemäe treppide ja Vabaduse puiestiku treppide remontimist. Anne kanali suviste külastajate heaolu tõstmiseks paigaldati kanali äärde konteinerkäimla. Lisaks telliti AS-lt Kobras Anne kanali seisundi uuring suplusvee kvaliteedi tagamiseks.

Suve keskel pandi Tartu kesklinna kolm linnupeletajat, sügisel tehti Raadi dendropargis hooldustöid ning talve hakul paigaldati Anne kanali vetelpäästehoone juurde paadisild. Tartu linna jõulupuu toodi Põlvamaalt Erastvere külast Ojamäe talust.

Õhk –

OÜ Tartu Keskkonnauuringud on Tartu linna õhukvaliteedi hindamiseks mõõtnud alates 1996. aastast linna erinevates piirkondades difusioontorudega lämmastikdioksiidi kontsentratsioone. 2014. aastal  mõõdeti õhukvaliteeti 16 proovivõtukohas.

Inimese tervise kaitseks rakendatav NO2 saastatuse taseme kalendriaasta keskmine piirväärtus (SPVa=40 µg/m3) ületati 2014. aastal 13 korral:  esimese kvartalis kolmes, teises kvartalis neljas ja nii kolmandas kui ka neljandas kvartalis kolmes mõõtepunktis. Suurima reostuskoormusega on Narva mnt – Puiestee tn, Riia mnt – Vabaduse pst ning Riia mnt – Kastani tn ristmikud. Puhtama õhuga on transpordivabamad proovivõtukohad, nagu botaanikaaed ja Raja tn.

Difusioontorudega mõõdetud NO2 kontsentratsioonid (µg/m3) Tartus

(Allikas: OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus)

Difusioontorudega-mõõdetud-NO2-kontsentratsioonid-(µgm3)-Tartus-2014.-aastal

Paiksetest saasteallikatest välisõhku paisatud saasteainete kogused kg

(Allikas: Keskkonnateabe Keskus)
Saasteaine2010201120122013
Tahked osad33 72132 44639 15230 414
Vääveldioksiid (SO2)5420606256404805
Süsinikoksiid (CO)396 261425 333417 009410 215
Süsinikdioksiid (CO2)35 857 90527 020 14432 402 43428 269 062
Lämmastikdioksiid (NO2)92 63181 03782 64467 245
Lenduvad orgaanilised ühendid107 957127 027105 840107 390

Jäätmemajandus –

Tartu linnas tekkinud olmejäätmed anti põhiliselt üle Tartu linnale kuuluvas (2009. aastal suletud prügila) Aardlapalu jäätmekäitluskeskuses (haldaja AS Eesti Keskkonnateenused), kust jäätmed veeti edasi Iru jäätmepõletustehasesse. Ehitusjäätmeid ja pinnast ladestati Tartu linnale kuuluvas Turu tänava pinnasetäitekohas (haldaja Karimek OÜ). Samuti võtsid süvenduspinnast ja ehitusjäätmeid vastu arendajad vastavate piirkondade planeerimiseks. 

Aardlapalu prügilas käideldud jäätmed t

(Allikas: AS Eesti Keskkonnateenused)
2011201220132014
38 14828 95828 26021 781

Taaskasutatavate jäätmete üleandmiseks olid elanikel järgmised võimalused:

  1. Turu 49 jäätmejaamas (2014. aastal külastas 8091 inimest) võeti elanikelt vastu suurjäätmeid, vanapaberit, klaasi, metalli, puitu, biolagunevaid jäätmeid, ohtlikke jäätmeid ja elektri- ja elektroonikaseadmeid (haldaja AS Epler&Lorenz).
  2. Jaama 72C jäätmejaamas (2014. aasta külastajaid 8956) võeti elanikelt vastu suurjäätmeid, vanapaberit, klaasi, metalli, ohtlikke ja biolagunevaid jäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning autorehve (haldaja AS Eesti Keskkonnateenused).
  3. Pakendeid oli võimalik viia avalikesse pakendikonteineritesse (kokku 77 kogumiskohta,  neist 68 kogumiskohas olid konteinerid vähemalt kahte eri liiki pakendijäätmetele; haldajad Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, MTÜ Eesti Pakendiringlus ja Tootjavastutusorganisatsioon OÜ), kasutada pakendikoti teenust (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ) või viia üle linna kortermajade juurde paigutatud 119 konteinerisse (Tootjavastutusorganisatsioon OÜ).
  4. Vanapaberit sai viia avalikesse paberikonteineritesse (haldaja Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ) või CRONIMET Eesti Metall OÜ-sse (Jalaka 60B).
  5. Majapidamises mittevajalikud esemed, nagu mööbel, elektri- ja gaasipliidid, pesu- ja õmblusmasinad, terved nõud, hobivahendid, raamatud ja mänguasjad, sai ära anda Korduvkasutuskeskuses (Jaamamõisa 30), Taaskasutuskeskuses (Puiestee 114) ning Uuskasutuskeskuses (Riia 11).

Kogumispunktidesse toodud jäätmete kogused

(Allikas: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond)
AastaVanaõlide ja akude konteineridPatareikastid
Kogumiskohtade arvKogus kgKogumiskohtade arvKogus kg
20111294841003776
20121210 0921002691
20131263171001914
2014126114872611

Ohtlikke jäätmeid said elanikud üle anda:

  1. Turu 49 jäätmejaamas,
  2. Jaama 72c jäätmejaamas,
  3. bensiinijaamades (12 tk),
  4. patareide kogumiskastidesse (87 tk),
  5. ohtlike jäätmete käitlusfirmas AS Epler & Lorenz (Ravila 75A).

Tartu linnas eraisikutelt kogutud ohtlikud jäätmed

(Allikas: Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakond)

Tartu-linnas-eraisikutelt-kogutud-ohtlikud-jäätmed-2014

Eraisikutelt kogutud ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogused liigiti

(Allikas: AS Epler & Lorenz)
Jäätmeliik2011201220132014
kg%kg%kg%kg%
Akud12 5068,811 5818,055713,623591,9
Õlijäätmed77115,464814,552053,455214,4
Värvijäätmed23 05616,228 21819,540 49226,43934031,1
Õlifiltrid ja saastunud pakend73005,176655,355683,663815,0
Päevavalguslambid ja elavhõbedajäätmed14421,013821,013050,915281,2
Vanad patareid56063,939432,728421,944023,5
Ravimijäätmed4810,35890,45730,47630,6
Olmekeemia13510,97310,516991,120231,6
Muud kemikaalid4790,35910,5
Pestitsiidid4450,31960,16460,45320,4
Vanad rehvid*82 70058,084 00058,089 00058,06300049,8
Kokku142 598100,0144 786100,0153 380100,0126 440100,0
* Keskkonnajaama toodud rehvid

Vee kasutamine ja kaitse –

Tartu linna ühisveevarustus põhineb põhjaveel. Puurkaevud kuuluvad AS-le Tartu Veevärk. Põhjavett võetakse linna all lasuvatest kvaternaari, devoni, pärnu-siluri ja kambrium-ordoviitsiumi veekihtidest. Olenevalt kasutatavast veekihist on kaevude sügavused 20 kuni 400 meetrit. Umbes 2/3 veest kasutatakse olme-, ülejäänud tööstusvajadusteks.

ASi Tartu Veevärk võetud vee kogused Tartu linnas

(Allikas: AS Tartu Veevärk)
Veekiht20112012
tuh m3
aastas
tuh m3
ööpäevas
tuh m3
aastas
tuh m3
ööpäevas
Kvaternaar23896,5423166,33
Devon3180,873030,83
Pärnu-silur17964,9216474,50
Kambrium-ordoviitsium2510,695141,40
Kokku475413,02478013,06

Tänavate kastmiseks võetud pinnavee kogused tuh m3 aastas

(Allikas: Keskkonnaamet)
2011201220132014
Emajõgi0,549,81*0,232,0**
*Sealhulgas lume tootmiseks 9,7 tuh m3.
** Kunstlume tootmiseks. Tänavate kastmiseks vett ei võetud.

Tartu linna reostuskoormus reoveepuhastist Emajõele

(Allikas: AS Tartu Veevärk)
2011201220132014
Heitvee vooluhulk tuh m37770721071366149
BHT7 t41434725
Heljum t61605339
Üldlämmastik t739611378
Üldfosfor t4,15,15,22,6

Vee- ja kanalisatsioonivõrk

(Allikas: AS Tartu Veevärk)
2011201220132014
Veevärgi pikkus km320325328330
Kanalisatsioonivõrgu pikkus km350354356358
Sademevee torustiku pikkus km76868994

Ilmastik –

(Allikas: Statistikaamet, vaatluskoht Tartu-Tõravere meteoroloogiajaam)
KuuSademete
hulk mm
Sademetega
päevade arv
Keskmine
õhutemperatuur
°C
Absoluutselt
maksimaalne
õhutemperatuur
°C
Absoluutselt
minimaalne
õhutemperatuur
°C
Päikesepaiste
kestus
tundides
Keskmine
relatiivne
niiskus %
Jaanuar34,615-87-24,290,785
Veebruar27,11508,6-11,544,984
Märts23,4122,713,2-8,8184,770
Aprill16,276,822-7,1291,253
Mai90,11712,330,9-2,1223,969
Juuni133,52113,727,52,5182,676
Juuli781019,530,39,6324,370
August126,21916,829,74,5226,876
September19,5712,523,4-0,3217,477
Oktoober43,3125,615,2-7,993,277
November22,8101,511,6-10,731,592
Detsember86,423-1,46,3-14,21991
Kokku701,11681930,2

Keskmine õhutemperatuur 0C

Keskmine-õhutemperatuur-°C

Päikesepaiste kestus tundides

Päikesepaiste-kestus-tundides

Sademete hulk mm

Sademete-hulk-mm